Hạng Tên Nhân Vật Tinh Lực Phái
1 NeverLose 259714375 T.Long
2 NeverNight 228911956 T.Long
3 Häi Ba Ðông 219050240 T.Long
4 SaoThienVuong 213603685 T.Long
5 ThÕchHÕo 204977985 T.Long
6 TiêuViêm 198875810 T.Long
7 NeverFall 196215330 T.Long
8 SaoXet 183249080 T.Long
9 #230Di®p An Thª#227 179733770 T.Long
10 HoàngЪ 178605915 T.Long